Oprava vpustí a kanálů

  • Zarovnání kanálu či vpusti s vozovkou – výměna betonových vyrovnávacích prstenců, ponechaní stávajícího poklopu
  • Kompletní výměna a zarovnání uliční vpusti či kanálu včetně nové mříže s rámem nebo poklopu
Doba realizace je cca 1-5 hod jednoho kanálu či vpusti. Po dokončení je možné okamžité použití komunikace pro neomezený provoz, nejsou nutné žádné jednodenní či dvoudenní uzavírky vozovky.
Dále nabízíme: kompletní výměnu uliční vpusti od hlavního řádu (PVC,KAMENINA) výstavba nové uliční vpusti + nová mříž s rámem. 
Příklad postupu práce u základního vyrovnaní kanálů či vpustí s vozovkou:
Výřez o rozměrech cca 1,5m 2
Hloubka výkopu dle výšky stávajících vyrovnávacích prstenců
  • vyndání asfaltu
  • odkopaní kanálů či vpustě a vyrovnávacích prstenců
  • jejich úplná výměna
  • obetonovaní nových prstenců
  • uložení poklopu a zarovnaní dle vozovky
  • vymazání spár voděodolnou hmotou a začištění
  • vyrovnání okolí poklopu asfaltovou hmotou za studena ve více vrstvách,zhutnění